CGK – Czyniewska, Galiszkiewicz, Kępińska , Radcowie Prawni

Czyniewska, Galiszkiewicz, Kępińska

Radcowie Prawni

CGK CGK CGK

Usługi pomocy prawnej świadczymy w formie uzgodnionej z Klientem, dostosowanej do specyfiki sprawy i potrzeb Klienta. Doradzamy Klientom zarówno w formie bezpośrednich spotkań, dyżurów prawnych u Klienta, czy osobistego udziału w negocjacjach, spotkaniach biznesowych etc., jak również wykorzystując środki komunikacji na odległość (fax, telefon, e-mail).

Usługi pomocy prawnej świadczymy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności oraz z zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki Radców Prawnych, dostępnego m.in. na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych: http://www.kirp.pl.


Pomoc prawna w ramach konkretnego pojedynczego zlecenia

Po zapoznaniu się ze sprawą i posiadaną dokumentacją ustalamy wraz z Klientem scenariusz i zakres możliwych działań oraz proponujemy konkretne honorarium za wykonanie zlecenia we wspólnie określonym zakresie (sporządzenie opinii lub informacji prawnej, przygotowanie pisma, zaopiniowanie lub przygotowanie projektu umowy, etc.).


Bieżąca obsługa prawna

W zależności od oczekiwań i potrzeb Klienta proponujemy dwa rozwiązania:

 • współpracę w oparciu o umowę ramową określającą honorarium Kancelarii według stawki godzinowej. Usługi pomocy prawnej świadczone są wówczas na każdorazowe zlecenie Klienta, po przedstawieniu przez Kancelarię szacunkowego czasu niezbędnego dla wykonania takiego zlecenia,
 • współpracę w oparciu o umowę ryczałtową. W tym przypadku ustalamy z Klientem odpowiadającą jego potrzebom liczbę godzin zaangażowania prawnika Kancelarii w miesiącu za określonym stałym miesięcznym honorarium. W razie, gdyby świadczona pomoc prawna wymagała przekroczenia liczby godzin w danym miesiącu, prace wykonywane są przez Kancelarię po uprzedniej akceptacji Klienta, według ustalonej uprzednio w umowie stawki godzinowej.

W ramach bieżącej obsługi prawnej porady prawne dotyczące drobnych, bieżących spraw czy pytań udzielane są standardowo przy zastosowaniu takich środków komunikacji jak telefon, fax czy e-mail.


Zastępstwo procesowe

W sprawach procesowych ustalamy z Klientem honorarium ryczałtowe za jej prowadzenie, które zależne jest od rodzaju i złożoności sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w sprawach sądowych lub w postępowaniach przed innymi organami uprawnionymi do orzekania nie może być jednak niższe niż wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.02.163.1349).


Porada on line

Wychodząc na przeciw Klientom, którzy z różnych przyczyn nie mogą się do nas zgłosić, umożliwiamy korzystanie z dostępnej na stronie zakładki porada on line, w ramach której udzielamy pomocy prawnej za pośrednictwem Internetu.


Współpraca:

Oczywiście nie specjalizujemy się we wszystkich dziedzinach. Dlatego – dążąc do zapewnienia naszym Klientom profesjonalnego, kompleksowego doradztwa – w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy lub uprawnień współpracujemy ze sprawdzonymi fachowcami:

 • w zakresie obrotu nieruchomościami współpracujemy z biurem obrotu nieruchomościami
  „Nieruchomości Galiszkiewicz i Kurpiel”: http://www.nieruchomosciprzemysl.pl/pl/
 • w sprawach wymagających znajomości prawa niemieckiego współpracujemy
  z polsko – niemiecką Kancelarią „Rechtsanwälte SteuerBerater KBZ”: http://www.rechtsanwalt-kbz.de/cms/home
 • w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, pomocy publicznej i finansowania inwestycji z innych źródeł
  współpracujemy z Eurocertus Sp. z o.o.: www.eurocertus.com
 • współpracujemy z biurem tłumaczeń zajmującym się tłumaczeniami przysięgłymi oraz specjalistycznymi
  „Transsolutions s.c. Agata Kleczewska-Międzik & Rafał Jedoń”: http://www.transsolutions.pl
 • w dziedzinie prawa zamówień publicznych współpracujemy ze specjalistami oferującymi doradztwo w zakresie stosowania warunków FIDIC, opracowującymi SIWZ, przygotowującymi protokoły oraz korespondencję z Wykonawcami, Zamawiającym, KIO, prezesem UZP, wyjaśnienia w trakcie kontroli prowadzonych przez UZP i instytucje wdrażające fundusze UE

Współpracujemy również z wypróbowanymi ekspertami – doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami a także kancelariami notarialnymi